Nissan – Praojcowie

26 Marzec, 2020 r.
Praojcowie (1813-1506 p.n.e.) Według Talmudu trzej Patriarchowie narodu żydowskiego - Abraham (1813-1638 p.n.e.), Icchak (1713-1533 p.n.e.) oraz Jakub (1653-1506 p.n.e.) - wszyscy urodzili się i zmarli w miesiącu Nissan.