16 Tewet

r.

Ocalenie Żydów w Bagdadzie (1638)
Tego dnia Murad IV, Sułtan Imperium Osmańskiego, odbił Bagdad od perskiego szacha po czterdziestodniowym oblężeniu. Żydzi z Bagdadu, którzy cierpieli pod rządami szacha, obchodzili ten dzień każdego roku, chwaląc B-ga za uratowanie ich spod panowania perskiego. Według legendy Żydzi pomogli w schwytaniu, potajemnie przekazując sułtanowi wiadomość o wyłomie w murze, przez który jego siły mogły wejść do miasta.