20 Kislew – publikacja Tanji

r.

Tanja - Kabbała duszy

Dnia 20 Kislew została opublikowana Księga Tanja (rok 1796)
To był pierwszy wydruk „Biblii chasydyzmu” -Tanji, Opus Magnum Rabina Schneura Zalmana z Liadi, założyciela Chabadu.
Tanja jest głównym dziełem filozofii Chabadu i podejścia Chabadu do mistycyzmu chasydzkiego, ponieważ określa jego ogólną interpretację i metodę.
Tanja została przetłumaczona na wiele języków świata, jest przedmiotem studiów zarówno religijnych, jak i filozoficznych.