20 Kislew

r.

Odezwa Ezdrasza - 20 Kislew 347 rok p.n.e.

Ezra Scriba (Ezdrasz), przewodniczący Sanhedrynu i przywódca narodu żydowskiego w czasie budowy Drugiej Świątyni, wygłosił historyczne przemówienie na trzydniowym zgromadzeniu Żydów w Jerozolimie, zachęcając ich do przestrzegania nauk Tory i do przestrzegania tradycji praojców (naród żydowski był w tym czasie u progu całkowitej asymilacji po 70-letnim wygnaniu w Babilonii).

(ilustracja: chabad.org)