4 Kislew

r.

Zachariasz przepowiedział - Era Mesjasza (3410 / -352)
Delegacja z Babilonii zwróciła się do Proroka Zachariasza, z zapytaniem: czy post z dziewiątego dnia Aw jest nadal będzie obowiązywał, gdy Druga Świątynia zostanie odbudowana. W odpowiedzi Zachariasz przekazał posłanie Stwórcy, że to nie sam w sobie post jest najważniejszy, ale najważniejsze jest, by stać na straży sprawiedliwości, prawdy, dobroci i miłosierdzia.
Zachariasz również przepowiedział, co się stanie z dniami postu gdy nadejdzie Era Mesjasza: „Tak mówi Pan Zastępów: Post czwartego miesiąca [siedemnastego dnia Tammuz], post piątego miesiąca [dziewiątego dnia Aw], post siódmego miesiąca [trzeciego miesiąca Tiszrei] oraz post dziesiątego miesiąca [dziesiątego miesiąca Tewet] - te wszystkie dni postów będą w domu Judy dniami radości, szczęście i święta ”.