1 Kislew

r.

Rosz Chodecz miesiąca Kislew 5738.

Tego dnia Lubawiczer Rebbe wrócił do domu po przeżytym zawale serca (rok 1977).
Po raz pierwszy od czasu poważnego rozległego zawału serca, który się zdarzył pięć tygodni wcześniej, w przeddzień Święta Szmini Aceret, Rebbe wyszedł ze swojego biuro w 770 Eastern Parkway i wrócił do domu, sygnalizując powrót do zdrowia. To była dla wszystkich obecnych bardzo radosna nowina.
Od tego dnia Rebbe podwoił swoje działania na rzecz narodu żydowskiego oraz całej ludzkości, także na rzecz rozpowszechniania Tory i chasydyzmu.
Odtąd dzień 1 Kislew obchodzony jest w społeczności Chabadu jako dzień dziękczynienia i radości.