10 Adar I

r.

Spotkanie Maharal'a Rudolfa II (1592)
Rabin Judah ben Bezalel Lowe, znany jako Maharal z Pragi, był znany zarówno wśród Żydów, jak i nie-Żydów. Był mistykiem, który był szanowany za swoją świętość i widzę Tory, jej praw i przykazań a także za biegłość w matematyce, astronomii i innych naukach. W końcu wieść o jego wielkości dotarła do uszu ówczesnego cesarza Rudolfa II.
Cesarz zaprosił Maharala do swojego zamku 23 lutego 1592 roku. Tam rozmawiali przez półtorej godziny. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, zakończyło się wyrazami wzajemnego szacunku.
Rabin Judah Lowe wykorzystywał swoje doskonałe kontakty z cesarzem, często interweniując w imieniu swojej społeczności, gdy groziły jej ataki antysemickie lub ucisk.

Ilustracja: Komentarz Maharala do Etyki Ojcze Nasz. (Zdjęcie: WikimediaMaharal-komentarz