17 Adar – Szulchan Aruch opublikowany

r.

Ukończono kodeks prawa żydowskiego (1565)
Rabin Josef Caro opublikował Szulchan Aruch, Kodeks Prawa Żydowskiego. Ta zwięzła kodyfikacja całego prawa żydowskiego, która ma dziś zastosowanie, była rozszerzeniem jego komentarza Beit Josef (patrz wpis dotyczący 11 Elul).

Szulchan Aruch jest podzielony na cztery sekcje: Orach Chaim szczegółowo opisuje prawa dotyczące życia codziennego, wydarzeń w cyklu życia i świąt. Yoreh De'ah. prawa, w których praktykujący rabin musi być biegły, takie jak złożone niuanse prawa koszernego, prawa mykwy i prawa dotyczące uboju. Nawet Ha'ezer, prawa dotyczące małżeństwa, rozwodu, reprodukcji i tym podobne. Choshen Miszpat, prawo monetarne i sądownicze; wymagane studia dla członka sądu rabinackiego.

Do dziś Szulchan Aruch służy jako główny przewodnik halachiczny dla żydowskiego życia.