Chof Kislew – Nowy Rok Chasydyzmu – 19-20 Kislew

r.

„Rosz ha-Szana chasydyzmu”
Rosz ha-Szana („nowy rok”) chasydyzmu, upamiętniający wyzwolenie Rabina Schneura Zalmana z Liadi i późniejszy rozkwit chasydyzmu Chabad, obchodzony jest przez dwa dni, 19-20 Kislew. (Rebe został zwolniony z więzienia 19 grudnia, ale pełną wolność uzyskał dopiero późnym wieczorem – 20 Kislew w kalendarzu żydowskim.) Te dwa dni obchodzone są farbrengen (spotkaniami chasydzkimi) i wzmożonym zaangażowaniem w sposoby i nauki chasydyzmu. Tachnun (błaganie) i podobne modlitwy są pomijane. Więcej informacji i linków można znaleźć we wpisach z wczorajszego Kislewa 19.