24 Cheszwan

r.

Odejście z tego świata Rabina Abrahama Azulai (1643r.)
Rabin Abraham był znanym kabalistą mieszkającym w Hebronie, Jerozolimie i Gazie. Jest autorem Chesed L’Awraham i był pradziadkiem Rabina Chaima Josefa Davida Azulai (Chida).
Podpis R. Abrahama miał wygląd statku, na pamiątkę chwili, gdy statek, na którym podróżował, wywrócił się wraz z całym dobytkiem, a on został cudownie ocalony (Szem Hagedolim).