5 Tewet

r.

Wieść o klęsce Jerozolimy dociera do Babilonii (422 p.n.e.)
W roku 434 pne król babiloński Nebukadneccar najechał Judeę i wygnał do Babilonu króla Jehojachina i tysiące judejskich notabli. Jedenaście lat później armia Nabuchodonozora ponownie najechała na Jerozolimę, podpalając Świątynię i masakrując jej mieszkańców. Tragiczna wiadomość dotarła do babilońskich wygnańców pięć miesięcy później, 5 Tewet 422 p.n.e. (Ezechiela 33:21).
W niektórych społecznościach żydowskich ten dzień obchodzony jest jako dzień postu (Talmud, Traktat Rosz Haszana 18b).


udostępnij