1 Elul – proroctwo Ageusza

r.
Proroctwo Aggeusza - inspiracja do budowy Drugiej Świątyni (353 p.n.e.) Dnia 1 Elul roku 353 p.n.e. prorok Aggeusz otrzymał B-skie przesłanie, aby przekazać je „Zerubawelowi, synowi Sze'altiela, ówczesnemu władcy Judy i Jozuemu, synowi Jehozadaka Najwyższego Kapłana” (Ks.Aggeusza 1:1), instruując ich, aby kontynuowali wysiłki na rzecz budowy Drugiej Świątyni, której budowa została wstrzymana jakieś siedemnaście lat wcześniej. (Podobne proroctwo było przekazane przez Aggeusza siedem tygodni później).