20 Aw – publikacja ZOHARu

r.

Pierwsza publikacja Zoharu (1558)
Pierwszy wydruk Zoharu - "Księgi Blasku" ukazał się dnia 20 Aw roku 1558. Zohar jest podstawowym opracowaniem Kabbały (hebrajskiej nauki mistycznej) autorstwa talmudycznego mędrca, Rabina Szimona Bar Jochaja.

Kilka krótkich (autentycznych) cytatów Zohara:
- Nie ma dymu bez ognia i nie ma ognia bez dymu. (Zohar t. III, Naso 137b)
- Pył… nigdy nie owocuje. (Zohar t. I, Wajiszlach 170a)
- Człowiek nie może poznać smaku słodyczy, dopóki nie poczuje goryczy. (Zohar t.III, Tazria 48a)
- Gniew zawiera truciznę. (Zohar t.III, Szlach ,179a)
- Kto chce się zbliżyć, jest blisko.(Zohar t.II, Jitro, 79b