20 Aw – publikacja ZOHARu

r.
Pierwsza publikacja Zoharu (1558) Pierwszy wydruk Zoharu - "Księgi Blasku) ukazał się dnia 20 Aw roku 1558. Zohar jest podstawowym opracowaniem Kabbały (hebrajskiej nauki mistycznej) autorstwa talmudycznego mędrca, Rabina Szimona Bar Jochaja.