11 Elul – Josef Caro – zakończenie pracy nad komentarzami (1542)

r.
W 1522 r. Rabin Josef Caro zaczął pisać Beit Josef, swój słynny komentarz do Arba Turim, wszechstronnego kodu halachicznego Jakowa Bena Ashera. Zaczął pisać ten komentarz w Adrianopolu w Turcji i kontynuował przez następne dwadzieścia lat, podczas których przeniósł się do Safedu w Izraelu. Ukończył tę monumentalną pracę dnia 11 Elul. Publikacja pism zajęła kolejne dziesięć lat. Rabbi Josef Caro: (ur. Toledo, 1488 - zm. Safed, 1575)  Rabin Josef jest najbardziej znany jako autor Szulchan Aruch - Kodeksu Prawa Żydowskiego.  Urodzony w Toledo w Hiszpanii w latach inkwizycji, w obawie o prześladowania rodzina wyjechała z tego kraju, gdy Joseph miał dopiero 4 lata, ostatecznie osiedlając się w Konstantynopolu.  W 1536 roku udał się do Safedu w Ziemi Świętej.  Jego główne dzieła, Beit Josef i Szulchan Aruch, są uważane przez Żydów sefardyjskich zanajważniejsez halachicznej dzieła.  Był także znakomitym, znanym i szanowanym  Kabbalistą.