12 Elul -Szósty Lubawiczer Rebbe przyjeżdża do USA

r.

Szósty Lubawiczer Rebbe przyjeżdża do USA (1929).
12 Elul (16 września) 1929 r., dwa lata po uniknięciu kary śmierci nałożonej na niego przez rosyjski reżim komunistyczny i jego późniejszym wyjeździe z tego kraju (patrz: https://chabad.org.pl/vi-rebbe-zwolnienie-z-wiezienia/), Szósty Lubawiczer Rebbe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn, przybył do Nowego Jorku. Rebe zaplanował w ciągu dziesięciu miesięcy przejechać po Stanach Zjednoczonych. Głównym celem tej podróży były odwiedziny społeczności żydowskich w Nowym Jorku, Filadelfii, Baltimore, Chicago, Detroit, Milwaukee, S. Louis, Bostonie i kilku innych. VI Rebe również został przyjęty przez Prezydenta Hoovera w Białym Domu. Cel wizyty Rebego był dwojaki: a) zwrócenie uwagi amerykańskiej społeczności żydowskiej na los rosyjskich Żydów i zebranie funduszy na rzecz przybyłych do USA z komunistycznej Rosji Żydów; b) poprawa stanu jidyszkeit (m.in. szerzenie wiedzy Tory, żydowskich tradycji) w Ameryce i wzmocnienie kontaktów amerykańskiej społeczności chasydzkiej z Rebe.
Rebe chciał również zbadać możliwość osiedlenia się w USA i założenia tam siedziby Chabadu; chociaż wtedy nie zdecydował się na to, jego wizyta w 1929 r. stała się początkiem jego późniejszego życia i aktywności w USA, jego przeprowadzki do Nowego Jorku w 1940 r. i rewolucyjnych zmian, jakich dokonał w życiu amerykańskich Żydów.