4 Ijar – ocalenie Majmonidesa

r.
Ocalenie Maimonedesa (1165) Dnia 4 Ijar jest dniem ocalenia Majmonidesa - Rabina Mojżesza Ben Maimon (1135-1204). Majmonides był wielkim uczonym, halachistą, również lekarzem, filozofem i przywódcą społeczności, nazywany równięż „Rambam" - akronim od pełnego imienia i nazwiska. Majmonides obchodził ten dzień jako osobiste święto, dzień postu i modlitwy. Maimonedes opowiada, że kiedy on i jego rodzina uciekli przed islamskimi prześladowaniami z Feza, Maroka do Ziemi Świętej, statek, na którym płynęli, trafił w zaciekłą burzę na morzu. Majmonides błagał B-ga w modlitwie i ślubował pościć każdego roku w tego dnia4 Ijar