26 Aw

r.

Cemach Cedek wyjeżdża z Petersburga (1843).

W 1843 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych carskiego rządu zwołało konferencję rabiniczną w rosyjskiej stolicy Petersburg, aby zakończyć ustalenia i podpisać wprowadzanie zmian w żydowskim życiu społecznym i praktyce religijnej. w tej sytuacji była niezbędna zgoda wpływowej osobistości społeczności żydowskiej Rosji. Był to Rabin Menachem Mendel z Lubawicza (1789–1866, znany jako „Cemach Cedek” - z tytułów swoich halachicznych opracowań o tej nazwie). Przedstawiciele władzy carskiej Rosji zwrócili się do niego, aby uzasadnił słuszność oraz korzyść dla rosyjskich Żydów proponowanych przez rząd „reform”. Jednak w trakcie konferencji Cemach Cedek został aresztowany co najmniej 22 (!) razy za odmowę współpracy. Był zmuszony opuścić Petersburg, ale zanim wyjechał zdołał skutecznie zapobiec wprowadzeniu restrykcyjnych postanowień, które znacznie ograniczały prawa, możliwości praktyk religijnych oraz życia społecznego Żydów.
Opuścił Ptersburg "z tarczą" dnia 26 Aw .