27 Aw

r.

Rocznica śmierci Rabina Jehoszui z Krakowa (1648 rok)
Rabin Jehoszua był jednym z czołowych polskich uczonych swoich czasów i był czczony przez współczesnych. Kierował akademią talmudyczną w Krakowie, gdzie studiowało wiele bardzo zdolnych i znakomitych uczniów (m.in. Rabin Szabtai HaKohen, Szach). Rabin Jehoszua jest autorem dzieła "Maginei Szlomo", w którym główne miejsce zajmują komentarze do Talmudu, w tym rozwiązywanie zagadnień problematycznych podniesionych przez uczonych tosafistów przeciwko Rasziemu. Jest także autorem zbioru halachicznych responsów zatytułowanych Pnei Jehoszua (nie mylić z komentarzem talmudycznym o tej samej nazwie autorstwa jego prawnuka Rabina Jaakowa Jehoszua).

Urodzony w Wilnie krakowski Rabin Jehoszua Heszel był rabinem w Grodnie, Tekocinie, Przemyślu i Lwowie w latach 1634-1639. W 1640 zastąpił Natana Szapirę na 12 miesięcy na stanowisku kierownika jesziwy w Krakowie; następnie pełnił tę rolę w charakterze honorowym.

Został pochowany w Międzyborzu, niedaleko miejsca pchówku  Baal Szem Towa. Jego grób na starym cmentarzu żydowskim zdobi ozdobny kamienny ohel. Według pewnej chasydzkiej legendy aniołowie następnie przynieśli jego ciało i pochowali w Ziemi Świętej, a na cmentarzu żydowskim w Tyberiadzie znajduje się kamień oznaczający jego domniemany grób.

(zdjęcie: miejsce pochówku w Ukrainie)