27 Aw

r.
Rocznica śmierci Rabina Jehoszui z Krakowa (1648 rok) Rabin Jehoszua był jednym z czołowych polskich uczonych swoich czasów i był czczony przez współczesnych. Kierował akademią talmudyczną w Krakowie, gdzie studiowało wiele bardzo zdolnych i znakomitych uczniów (m.in. Rabin Szabtai HaKohen, Szach). Rabin Jehoshua jest autorem dzieła "Maginei Szlomo", w którym główne miejsce zajmują komentarze do Talmudu, w tym rozwiązywanie zagadnień problematycznych podniesionych przez uczonych tosafistów przeciwko Rasziemu. Jest także autorem zbioru halachicznych responsów zatytułowanych Pnei Jehoshua (nie mylić z komentarzem talmudycznym o tej samej nazwie autorstwa jego prawnuka Rabina Jaakowa Jehoszua).