27 Aw

29 Sierpień, 2019 r.
Rocznica śmierci Rabina Jehoszui z Krakowa (1648 rok) Rabin Jehoszua był jednym z czołowych polskich uczonych swoich czasów i był czczony przez współczesnych. Kierował akademią talmudyczną w Krakowie, w której studiowali wiele bardzo zdolnych i znakomitych uczniów (takich jak Rabin Szabtai HaKohen, Szach). Rabin Jehoshua jest autorem dzieła "Maginei Szlomo", w którym główne miejsce zajmują komentarze do Talmudu, w tym rozwiązywanie zagadnień problematycznych podniesionych przez uczonych tosafistów przeciwko Rasziemu. Jest także autorem zbioru halachicznych responsów zatytułowanych Pnei Jehoshua (nie mylić z komentarzem talmudycznym o tej samej nazwie autorstwa jego prawnuka Rabina Jaakowa Jehoszua).