18 Aw – „zachodnia świeca”

r.
Zachodnia świeca zgasła (ok. 578 p.n.e.) Każdego wieczoru kapłan rozpalał siedem świecy menory w Świątyni Jerozolimskiej. Cudem, aczkolwiek zwykle sześć z siedmiu świec się wypalała, świeca od strony zachodniej, tzw "zachodnia świeca" paliła się aż do następnego wieczora. Za panowania bałwochwalczego króla Achaza (ojca pobożnego króla Ezechiasza) cud ten ustał. Po raz pierwszy stwierdzono, że zachodnia świeca zgasła dnia 18 Menachem Aw (lub, zgodnie z innymi wersjami, 17 Menachem Av). (Shulchan Aruch, Orach Chaim 580: 2)