15 Aw – Tu B’Aw

r.
Zniesienie zakazu małżeństwa między plemionami (XIII wiek p.n.e.) W celu zapewnienia uporządkowanego podziału Ziemi Świętej między dwanaście plemion Izraela, nałożono ograniczenia na małżeństwa między członkami dwóch różnych plemion. Kobieta, która odziedziczyła ziemię plemienną po ojcu, nie mogła wyjść za mąż za mężczyznę z innego plemienia, aby jej dzieci - członkowie plemienia ich ojca - nie mogły przenieść udział ziemi odziedzczonej z jednego plemienia na drugie przez odziedziczenie jej majątku (Bamidbar, 36). Rozporządzenie to obowiązywało tylko pokolenie, które podbiło i osiedliło Ziemię Świętą w 14-letnim okresie 2488–2503 od stworzenia (1273–1258 p.n.e.). Kiedy zniesiono ograniczenie, w dniu 15 Aw, wydarzenie uznano za przyczynę radości i świętowania. (ilustarcja- Chabad.org)