15 Aw – Koniec umierania na pustyni

r.
Koniec umierania na pustyni (1274 p.n.e.) W następstwie zdarzenia „Szpiegów”, w którym pokolenie, które wyszło z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza, wykazało swoje nieprzygotowanie i dojrzałości do wstąpienia i osiedlenia na Ziemi Świętej, B-g postanowił, że całe pokolenie ludzi, którzy doznali niewolnictwa w Micraim, umrze na pustyni ( Aw 8 oraz Aw 9). Po 38 latach wędrówki przez pustynię umieranie w końcu się skończyło, a nowe pokolenie Żydów było gotowe wejść do Ziemi Świętej. Było to 15 Av roku 2487 od stworzenia (1274 p.n.e.) (ilustracja - Chabad.org)