27 Adar

3 Kwiecień, 2019 r.
Rocznica śmierci Króla Sedekiasza (397 p.n.e.) Sedekiasz był ostatnim Królem królewskiego domu Dawida, który panował na Ziemi Świętej. Wstąpił na tron w roku 434 pne, potym jak Król Nabuchodonozor z Babilonii (który panował w królestwie Judy) wygnanł Króla Jekoniasza (bratanka Sedekiasza) do Babilonii. W 425 r.p.n.e. Sedekiasz zbuntował się przeciwko rządom babilońskim, gdy wojska Nabuchodonozora otoczyły Jerozolimę (w dniu 10 Tewet tamtego roku); latem 423 r.p.n.e. mury Jerozolimy zostały zburzone, miasto podbite, zniszczona Pierwsza Świątynia, a lud Judy został wygnany do Babilonii. Sedekiasz próbował uciec przez tunel prowadzący z miasta, ale został schwytany; jego synowie zostali zabici na jego oczach, a on sam następnie został oślepiony. Sedekiasz zmarł w królewskim lochu w Babilonii, gdzie był więziony aż do śmierci Nabuchodonozora w 397 r.p.n.e. Zły Meroduch - syn i następca Nabuchodonozora - uwolnił go (i jego siostrzeńca Jeconiasza) 27 dnia miesiąca Adar, ale Sedikiasz zmarł tego samego dnia, gdy został uwolniony.