23 Adar (2) – Miszkan ustawiony

r.

Miszkan został w pełni ustawiony po raz pierwszy.
Rozpoczęcie Siedmiu Dni 'Szkoleniowych' (1312 r.p.n.e.)
Lud Izraela rozpoczął budowę Miszkanu (zwany także „Tabernakulum” - przenośne Sanktuarium, w którym przebywała pośród ludu B-ska Obecność w trakcie przejścia przez pustynię) w dniu 11 Tiszrei w roku 2449 od stworzenia świata (1312 r.p.n.e.) - sześć miesięcy po ich wyjściu z Egiptu, cztery miesiące po Objawieniu na Synaju i 80 dni po bałwochwalczym zdarzeniu ze Złotym Cielcem. Budowa Miszkanu, która odbywała się zgodnie ze szczegółowym opisem instrukcji wydanych Mojżeszowi na górze Synaj, trwała 74 dni i została ukończona dnia 25 miesiąca Kislew. Lecz B-skie polecenie wzniesienia Miszkanu przyszło dopiero trzy miesiące później, dnia 23 miesiąca Adar, kiedy Mojżesz otrzymał polecenie rozpoczęcia 7-dniowego „okresu szkolenia”. W tygodniu pomiędzy 23 a 29 Adar Miszkan był wznoszony każdego ranka i demontowany każdego wieczoru. Mojżesz pełnił służbę wówczas jako Najwyższy Kapłan również w tym okresie poświęcił Aharona i jego czterech synów do służby kapłańskiej. W „ósmym dniu” - dnia 1 miesiąca Nissan - Miszkan został „na stałe” zmontowany (to znaczy, postawiony, aż do momentu, gdy nadejdzie B-skie polecenie by rusza w dalszą drogę). Aharon i jego synowie objęli kapłaństwo, i B-ska Obecność - Szechina zamieszkała w Miszkanie.

(ilustracja: Chabad.org)