14 Adar – Brit Mojżesza

r.

Brit Mojżesza (1393 p.n.e.).
Mojżesz urodził się dnia 7 Adar roku 2368 od stworzenia świata (1393 r. p.n.e.); w związku z tym dzień 14 Adar był ósmym dniem jego życia i dniem, w którym został obrzezany zgodnie z B-skim nakazem, danym Abrahamowi dla wszystkich Żydów.