8 Adar – Zmiana prawa w Maryland (1825)8 Adar-przysięga na Torę

r.
Zmiana prawa w Maryland (1825). W 1715 r. rząd Kolonii Koronny w Maryland uchwaliła prawo zobowiązujące każdego obywatela, który chciałby piastować urząd publiczny, do złożenia przysięgi abjuracji, która zawierała słowa „na prawdziwą wiarę chrześcijanina”. W 1776 r. Nowa Konstytucja stanu Maryland potwierdziła tę ustawę - wymaganie, by przysięga na urząd publiczny zawierała deklarację wiary w religię chrześcijańską. Jednak po kolejnych latach walki i uchylenie dyskryminującego zapisu w prawie, dnia 26 lutego 1825 r. Dom Delegatów w Maryland uchwalił ustawę „o pomocy Żydom w Maryland”. Ustawa ta pozwoliła każdemu obywatelowi żydowskiemu złożyć przysięgę, która wyznaje jego wiarę.