28 Szewat – Święto Hasmoniańskie

r.

Święto Hasmoneańskie (II wiek p.n.e.)
W dniu 28 miesiąca Szewat (ok. 134 r. p.n.e.) Antioch V zrezygnował z oblężenia Jerozolimy i planów zniszczenia miasta.
Ten dzień był obchodzony jako święto w czasach hasmoneńskich. (Megilat Taanit).
Dynastia Hasmoneanów (Dynastia Hasmonei) była dynastią panującą w Judei oraz krajach sąsiedzkich.
W okresie lat 140 - 116 p.n.e. dynastia rządziła na wpół autonomicznie od Seleucydów w regionie Judei.
Od 110 r. p.n.e., wraz z rozpadem Imperium Seleucydów, dynastia stała się w pełni niezależna, rozszerzyła się na sąsiednie regiony Samarii, Galilei, Iturei, Perei i Idumei i przyjęła tytuł "basileus".
Niektórzy współcześni naukowcy określają ten okres jako niezależne królestwo Izraela.
Dynastia została ustanowiona przez Szymona Macbabeusza.
Szymon, ostatni ocalały syn Matisyahu, został przywódcą narodu żydowskiego w 3622 r. od stworzenia świata. Był prekursorem królewskiej dynastii Hasmoniańskiej, która trwała 103 lata, aż Herod zgładził ją. Wcześni władcy Hasmonei byli sprawiedliwymi ludźmi, którzy nie dążyli do przyjęcia tytułu monarchy. Jednak ostatecznie ulegli pokusom i w końcu Hasmoneanie przejęli tron, ignorując tradycję, że tylko potomek Króla Dawida może być Królem. (Ramban napisał, że B-g zniszczył tę dynastię - była to kara za ten czyn.). Ponadto ogromna moc i bogactwo generowane przez ich pozycję spowodowały, że Hasmoneanie coraz częściej identyfikują się z saduceuszami, z których wielu było również bogatych i potężnych. W rezultacie Hasmoneanie zaczęli prześladować, a nawet mordować Żydów przestrzegających Torę i tradycje żydowskie, zyskując w ten sposób wrogość narodu żydowskiego. Wreszcie, co najgorsze, Hasmoneanie wojowali często celem samodoskonalenia i utwierdzenia swojej władzy, bezwzględnie niszcząc każdego, kto nawet podejrzewał, że nie popiera ich rządów.
(ilustracja: University of California, Berkeley, ze zbiorów THE MAGNES COLLECTION OF JEWISH ART AND LIFE)