24 Szwat – Proroctwo Zachariasza

r.

Proroctwo Zachariasza (351r.p.n.e.)
„24 dnia 11 miesiąca, który jest miesiącem Szewat, w drugim roku panowania Dariusza, słowo B-ga dotarło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Ido proroka:„... powrócę do Jerozolimy w miłosierdziu, Mój dom zostanie w niej zbudowany ... a Pan jeszcze pocieszy Syjon i jeszcze wybierze Jeruzalem” (Zachariasza 1: 7-17)
Zdarzyło się to dwa lata przed ukończeniem udowy Drugiej Świątyni. Druga Świątynia została zbudowaną dnia 3 Adar, 3412 roku od stworzenia świata, t.j. w 349 roku p.n.e.).
Zachariasz był żydowskim prorokiem, gdy żydowscy wygnańcy wrócili do Jerozolimy z Persji. Bóg dał Zachariaszowi wizję, która była przypowieścią. Przypowieść wskazuje, że Żydzi nie będą już potężnym cedrem Libanu.
Około sierpnia 520 r.p.n.e. B-g przemawiał przez żydowskiego Proroka Aggeusza. B-g powiedział Żydom, aby zakończyli budowę świątyni. Aggeusz zauważył, że susza w Judei przyczyniła się do zniszczenia Świątyni B-żej. Chociaż powracający Żydzi budowali własne domy, nie budowali dla Domu B-ga. W tym czasie Zachariasz zaczął otrzymywać sygnały od B-ga. Przepowiednia Zachariasza odzwierciedlała wcześniejsze proroctwo Aggeusza, tj. odbudowę Świątyni; ale przesłanie Zachariasza obejmowało, że Żydzi wyrażają skruchę i służą Panu. Zachariasz był prorokiem B-ga przez następne pięćdziesiąt lat (520-480 p.n.e.).
W pierwszym roku swojej posługi Zachariasz otrzymał osiem wizji od B-ga w ciągu jednej nocy. Były to wizje, a nie sny; Zachariasz nie spał. Prorocy byli głosem B-ga na ziemi; Zachariasz starannie zapisywał 'dialogi' z przypowieści. Prawdziwi prorocy mówili lub zapisywali dokładnie to, co powiedział B-g, zamiast parafrazować lub interpretować B-że przesłanie. To proroctwo musiało pobudzić do działań nawróconych Żydów.