3 Tammuz – Joszua wstrzymuje słońce

r.

Joszua zatrzymał słońce (1273 p.n.e.).

Dzień, w którym zatrzymało się słońce
Trzeciego miesiąca Tammuz roku 2488 od stworzenia (1273 p.n.e.) Joszua prowadził naród żydowski ku Ziemi Obiecanek, napotykając na opór wrogów. W jednej z walk zwycięstwo było bliskie, wówczas zapadła ciemność. "Słońce - zawołał Joszua - świeć nadal w Giw'on; księżyc - w dolinie Ayalon” (Ks.Jozuego 10:12). Ciała niebieskie usłuchały się, zatrzymując swój ruch na niebie, aż wojska Izraela doprowadziły bitwę do pomyślnego zakończenia.(Jozuego 10:12).

Nasi mędrcy powiedzieli, że „B-g nie czyni cudów na próżno”. Dlaczego więc na polecenie Jozuego nastąpiły drastyczne zmiany astronomiczne? Czy nie wystarczyłoby dokonać bardziej "ograniczonego cudu", takiego jak zwykłe oświetlenie miejsca bitwy w Giw'on za pomocą innych nadprzyrodzonych środków?

Rebbe wyjaśnia:

Cudowna inżynieria „sztucznego” światła oznaczałaby, że prawa natury zostały jedynie zastąpione, a nie przekształcone. Aby zainspirować lud Izraela nie tylko do przekroczenia swojej naturalnej jaźni, ale także do jej przekształcenia i sublimacji, B-g sprawił, aby cudowne światło, które ich 'wspierało', powinno być naturalnym światłem słonecznym – nawet jeśli oznaczałoby to stworzenie nowego naturalnego porządku na niebie.

(ilustracja: Art by Sefira Lightstone)