3 Tammuz – Joszua wstrzymuje słońce

r.
Joszua zatrzymał słońce (1273 p.n.e.). Dnia 3 miesiąca Tammuz roku 2488 od stworzenia (1273 p.n.e.) Joszua prowadził naród żydowski w jednej z bitew o podbój Ziemi Izraela. Zwycięstwo było bliskie, ale zapadła ciemność. „Słońce” - zawołał Joszua - „świeć nadal w Giw'on; księżyc - w dolinie Ayalon” (Ks.Jozuego 10:12). Ciała niebieskie zgodziły się, zatrzymując swój ruch na niebie, aż wojska Izraela doprowadziły bitwę do pomyślnego zakończenia.