12 Elul – Urodziny Nachmanidesa

r.

Dzień 12 Elul jest dniem urodzin Nachmanidesa.

Przywódca żydowski  urodizł się w Gironie w Hiszpanii, w roku 4954 od stworzenia świata.

Jest uważany za jedną z wiodących postaci w przywróceniu życia żydowskiego Jerozolimy.

Rabin Mojżesz Ben Nahman (1194-1270), powszechnie znany jako Nachmanides, również jako Ramban (akronim od Rabin Mojżesz Ben Nachman), był wybitnym średniowiecznym żydowskim uczonym, rabinem sefardyjskim, filozofem, lekarzem, kabbalistą, jak również komentatorem Tory. Studiował i mieszkał przez większość swojego życia w Gironie, w Katalonii. (stąd też nazywają go też Mosze ben Nahman Gerondi, lub „Mojżesz syn Nahmana Gironana”). Był potomkiem Izaaka Ben Reubena z Barcelony i kuzynem Jonaha Gerondi (Rabbeinu Yonah). Wśród jego nauczycieli na studiach talmudycznych byli Judah ben Yakar i Nathan ben Meir z Trinquetaille, zaś jego studia Kabbały (mistycyzm żydowski) prowadził jego rodak Azriel z Gerony .

Nachmanides studiował również medycynę.

Już jako nastolatek zaczął zdobywać reputację żydowskiego uczonego, mędrca Tory.

W wieku 16 lat zaczął pisać swoje opracowania o prawie żydowskim. 

Komentarz Rambana do Tory - do Pięcioksięgu Mojżeszowego był jego ostatnim dziełem i najbardziej znanym. Często cytuje ale i krytykuje komentarz Rasziego oraz proponuje alternatywne interpretacje, w których nie zgadza się z interpretacją Rasziego.

Ramban został poproszony o zapisanie swoich komentarzy według trzech tematów: (1) zaspokojenie umysłów studentów prawa i wzbudzenie ich zainteresowania poprzez krytyczną analizę tekstu; (2) wyjaśnienia drogi B-skiej oraz ukrytego znaczenie słów Pisma Świętego - „bowiem w Torze są ukryte wszelkie cuda i każda tajemnica, a w jej skarbnicy zapieczętowane są wszelkie piękno mądrości”; (3) złagodzenie umysłów uczniów prostymi objaśnieniami i przyjemnymi słowami, gdy czytają wyznaczone fragmenty Tory w szabaty i święta.

Wykłady Nachmanidesa - Rambana, przeplatane są żarliwymi i mistycznymi interpretacjami, oparte są na głębokiej wiedzy filologii i oryginalnego tekstu Tory.

Zmarł w Erec Israel około 1270 r.