12 Elul – Urodziny Nachmanidesa

r.
Dzień 12 Elul jest dniem urodzin Nachmanidesa. Przywódca żydowski  urodizł się w Gironie w Hiszpanii, w roku 4954 od stworzenia świata. Uważa się go za ważną postać w przywróceniu życia żydowskiego Jerozolimy. Rabin Mojżesz Ben Nahman (1194-1270), powszechnie znany jako Nachmanides, również jako  Ramban (akronim), był wiodącym średniowiecznym żydowskim uczonym, rabinem sefardyjskim, filozofem, lekarzem, kabbalistą , I komentatorem Tory. Studiował i mieszkał przez większość swojego życia w Gironie, w Katalonii. (stąd też nazywają go też Mosze ben Nahman Gerondi, lub „Mojżesz syn Nahmana Gironana”). Był potomkiem Izaaka Ben Reubena z Barcelony i kuzynem Jonaha Gerondi (Rabbeinu Yonah). Wśród jego nauczycieli studiuó talmudycznych byli Judah ben Yakar i Nathan ben Meir z Trinquetaille, a jego studia Kabbały (mistycyzm żydowski) prowadził jego rodak Azriel z Gerony . Nachmanides studiował również medycynę. Jako nastolatek zaczął zdobywać reputację uczonego żydowskiego uczonego. W wieku 16 lat zaczął swoje pisma o prawie żydowskim.  Komentarz Rambana do Tory (pięć ksiąg Mojżesza) był jego ostatnim dziełem i najbardziej znanym. Często cytuje ale i krytykuje komentarz Rasziego oraz proponuje alternatywne interpretacje, w których nie zgadza się z interpretacją Rasziego. Został poproszony o zapisanie swoich komentarzy zgodnie z trzema tematami: (1) zaspokojenia umysłów studentów Prawa i wzbudzenia ich zainteresowania poprzez krytyczną analizę tekstu; (2) wyjaśnienia drogi B-skiej oraz ukrytego znaczenie słów Pisma Świętego, „bowiem w Torze są ukryte wszelkie cuda i każda tajemnica, a w jej skarbnicy zapieczętowane są wszelkie piękno mądrości”; (3) złagodzenie umysłów uczniów prostymi objaśnieniami i przyjemnymi słowami, gdy czytają wyznaczone fragmenty Tory w szabaty i święta. Jego wykłady, przeplatane żarliwymi i mistycznymi interpretacjami, oparte są na głębpkiej wiedzy filologii i oryginalnego tekstu Tory. Zmarł w Erec Israel około 1270 r.