8 Elul

r.

Washington odpowiada na list Żydów z Newport (1790 rok)
Pezwodniczący gminy żydowskiej w Newport w stanie Rhode Island wystotosował emocjonalny list do George'a Washingtona w imieniu społeczności żydowskiej, witając prezydenta z okazjji jego wizyty w Newport.
W swoim liście wyraził wizję rządu amerykańskiego, który pozwoliłby wszystkim religiom żyć w harmonii obok siebie, dając wszystkim obywatelom swobodę praktykowania ich religii.
18 sierpnia 1790 r. Prezydent Waszyngton odpowiedział:
"Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki mają mogą odczuwać satysfakcję, że podali ludzkości przykłady otwartej i liberalnej polityki: polityki godnej naśladowania. Wszyscy mają jednakową wolność sumienia, swobodę wyznaniiową i swobody obywatelskie. Teraz już nie mówi się o tolerancji, tak jakby pobłażanie jednej klasie, jednej społeczności ludzi sprawiło, że inna cieszyła się z przysługujących im naturalnych praw. Na szczęście, rząd Stanów Zjednoczonych, który nie dopuszcza do fanatyzmu, bigoterii, nie stosuje żadnych sankcji, też nie udziela żadnego wyróżnienia, wymaga jedynie, aby żyjący pod jego ochroną trzymali się jak dobrzy obywatele, udzielając sobie nawzajem i rządowi za każdym razem skutecznego wsparcia....
Niech dzieci z Praojca Abrahama, którzy mieszkają na tej ziemi, nadal zasługują i cieszą się otwartościa i przjaznym stosunkiem innych Mieszkańców; by każdy się czuł spokojnie i bezpiecznie w swoim ogrodzie, pod swoją winoroślą i drzewem figowym, i nie będzie nikogo, kto by odczuwał starch i niepewność ..."

(źródło:https://www.tourosynagogue.org/history-learning/gw-letter)