14 Adar 1 – Purim Kattan

r.
W zwykłych (nie przestępnych) latach, w dniu 14 miesiąca Adar obchodzony jest Purim, Święto, które celebruje ocalenie narodu żydowskiego przed skutkami skazującego dekretu Hamana w roku 3405 od stworzenia świata (356 p.n.e.). Natomiast w roku przestępczym - w którym są dwa miesiące Adar - Purim obchodzony jest w Adar II, natomiast dzień 14 Adar I nazywany jest Purim Kattan = "Mały Purim". Nie mamy jednak szczególnych obrzędów związanych z Purim Kattan, poza wzmianką w Tachnun podczas codziennych modlitw oraz zakazu postów czy pochówków w tym dniu. Kodeks żydowskiego prawa powołuje się na opinię, że należy 'zwiększyć radość i dobry nastrój' (ale stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) "Niemniej jednak, człowiek powinien co-nieco wzmocnić swoją pozytywną energię jak na święta ...: "Ten, kto ma dobre serce, jest zawsze otwarty na radość" (Szulchan Aruch, Orach Chaim 697: 1).