16 Adar

r.
Dnia 16 Adar ok. 41 n.e. rozpoczęto przebudowę Ściany Świątyni Jerozolimskiej. Agryppa I, mianowany przez Cesarza Rzymskiego namiestnikiem Judei był bardzo pobożnym i dobrym dla swoich poddanych. Podczas jego panowania, nastąpił rozwój i polepszenie bytu narodu żydowskiego. Współcześni mu żydowscy mędrcy darzyli Agryppę I dużym szacunkiem. Właśnie za decyzją Agryppy I rozpoczęto rekonstrukcję, a nawet przebudowę, poszerzenie i wzmocnienie murów wokół Jerozolimy. Rzymianie, obawiający się rosnącej zamożności Żydów, stawiali rozmaite liczne przeszkody na drodze realizacji tego przedsięwzięcia. Niemniej jednak, przebudowa ściany została zakończona, jednak wygląd finalny odnowionej ściany nie był tak wspaniały, jak pierwotnie założenia Agryppy I. Dzień 16 miesiąca Adar, kiedy wielka przebudowa została rozpoczęta, ustanowiono dniem radości.