7 Kislew – Śmierć Heroda, króla Judei

r.

Śmierć króla Heroda (3760/1)

Herod przejął władzę po Dynastii Hasmoneuszy po tym, jak wszyscy zostali zabici. W obawie, że rabini podważą jego autorytet, zabił ich wszystkich, pozostawiając tylko Bava ben Butę. Później, z wyrzutów sumienia za swoje niecne czyny, morderstwa i okrucieństwo, w nadziei że jego grzechy zostaną odkupione, całkowicie odnowił Świątynię.

Herod Wielki.

W 36 roku p.n.e. królem Judei został Idumejczyk o imieniu Herod. Znany jako Herod Wielki, najwyraźniej cierpiał na paranoję i rządził z bezwzględną brutalnością. Skazał na śmierć czterdziestu sześciu czołowych członków Sanhedrynu i wszystkich pozostałych członków rodziny Hasmoneuszy, w tym ostatecznie własną żonę i dzieci.
Herod był także ambitnym budowniczym. Jego projekty obejmowały m.in. fortecę w Massadzie, budowlę nad Jaskinią Patriarchów w Hebronie czy portowe miasto Cezaria. Jednak jego zdecydowanie najbardziej ambitnym projektem – do którego przystąpił w 19 roku p.n.e. – była renowacja i rozbudowa Świątyni, która po 334 latach była w ruinie. (Podjął się tej renowacji jako zadośćuczynienie za wszystkich zabitych przez siebie rabinów.)
Rezultat był spektakularny.Pierwsza Świątynia Heroda została wykonana z białego marmuru i pokryta złotymi płytami. Według Józefa Flawiusza „odbijał tak gwałtowny blask ognia, że ​​ci, którzy próbowali na niego spojrzeć, musieli się odwracać, jakby patrzyli prosto w słońce. Zbliżającym się nieznajomym wydawał się w oddali jak góra pokryta śniegiem ”. Mędrcy zgodzili się: „Kto nie widział Świątyni Heroda, nigdy nie widział pięknej budowli” (Talmud Babiloński, Bawa Batra, 4a; Szmot Rabba 36:1).
Po śmierci Heroda kraj w dużej mierze pogrążył się w anarchii. Namiestnicy rzymscy uciskali Żydów i pozwalali na panowanie bezprawia. Wędrujące gangi i skorumpowani rzymscy oficerowie plądrowali i zabijali. Byli arcykapłani – którzy opłacili sobie miejsce w urzędzie, a następnie zostali zastąpieni – utworzyli własne milicje, aby kontrolować Świątynię. W wyniku przemocy i chaosu w 28 roku n.e. Sanhedryn opuścił swoje stanowisko w Świątyni.