7 Kislew – Śmierć Heroda, króla Judei

r.
Śmierć króla Heroda (3760/1) Herod przejął władzę po Dynastii Hasmoneuszy po tym, jak wszyscy zostali zabici. W obawie, że rabini podważą jego autorytet, zabił ich wszystkich, pozostawiając tylko Bava ben Butę. Później, z wyrzutów sumienia za swoje niecne czyny, morderstwa i okrucieństwo, w nadziei że jego grzechy zostaną odkupione, całkowicie odnowił Świątynię.