7 Kislew – spalenie Zwoju Ks.Lamentacji

r.

Jehoaikim - spalił Zwój Ks.Lamentacji (3321 /-440)
Jehoaikim, król Judy, spalił zwój podyktowany przez Proroka Jeremiasza i napisany przez jego ucznia Barucha, syna Neriasza. Ten zwój był Księgą Lamentacji i został napisany, aby ostrzec Króla o rychłym zniszczeniu Jerozolimy. (Jeremiasz rozdz. 36. Megilat Taanit, perek ha’acharon. Należy zauważyć, że inne źródła podają alternatywne daty - patrz Szulchan Aruch, Orach Chaim 580:1 i Magen Awraham.)