1 Tewet – Ester Królową

r.
Ester zostaje Królowa (362 p.n.e.) „I Estera została zabrana do króla Achaszwerosza, do jego pałacu, w dziesiątym miesiącu, który jest miesiącem Tewet, w siódmym roku jego panowania. I Król umiłował Ester bardziej niż wszystkie kobiety, a ona zdobyła jego przychylność i życzliwość bardziej niż wszystkie dziewice; włożył królewską koronę na jej głowie i uczynił ją Królową w miejsce Waszti ”(Księga Estery 2:16-17). I to jest początkiem Cudu Purimowego, który się zdarzył sześć lat później, 13 i 14 Adar roku 3405 od stworzenia Świata (356 p.n.e.).