24 Adar

r.
Zakończenie budowy Miszkanu. "Siedem dni przygotowań"  rok 1312 p.n.e. „I wystawią Mi świątynię, abym zamieszkał w pośród nich…..” (Księga Tory Szmot; rzd 25:8) Lud Izraela rozpoczął budowę Miszkanu (zwanego również „Tabernakulum") - przenośnego sanktuarium, w którym by przebywała Boska Obecność pośród nich podczas podróży przez pustynię. Budowę rozpoczęto dnia 11 Tiszrei  roku 2449 od stworzenia (1312 p.n.e.) - sześć miesięcy po wyjściu z Egiptu, cztery miesiące po Objawieniu na Synaju, a 80 dni po wykonaniu Złotego Cielca.  Konstrukcja Miszkanu, która odpowiadała szczegółowym wskazówkom, przekazanych Mojżeszowi przez Haszem na górze Synaj, trwała 74 dni, a zakończyła się w dniu 25 Kislew; jednak według nakazu Najwyższego właściwe ustawienie budowli nastąpiło trzy miesiące później, w dniu 23 Adar, kiedy Mojżesz został poinstruowany, aby rozpocząć „siedmiodniowy okres przygotowań". W tygodniu Adar 23-29, Miszkan był wznoszony każdego ranka i składany każdego wieczoru. Mojżesz pełnił służbę w nim jako najwyższy kapłan, następnie powołał Aarona i jego czterech synów do kapłaństwa. W ósmym dniu - pierwszego dnia miesiąca Nissan - Miszkan został już ‚na stałe’ zmontowany (to znaczy, gotowy do pełnienie w nim służby dla Haszem, dopóki nie nadejdzie Boski nakaz: „W drogę!”). Aaron i jego synowie przyjęli kapłaństwo, A Boska Obecność objawiła się, by przebywać w Miszkanie.