24 Adar

r.

"Krwawe oskarżenie" uznane za fałszywe (1817)

"Krwawe oskarżenie" uznane za fałszywe (1817)
W dniu 24 Adar car Rosji Aleksander I ogłosił "krwawe oskarżenie" za fałszywe.
Przez długie lata Żydzi byli oskarżani o to, że mordowali chrześcijańskie dzieci, aby użyć ich krwi do pieczenia macy na Pesach. To publicznie rozpowszechniane oskarżenie posłużyło pretekstem wielkich okrutnych pogromów na ludności żydowskiej, przez wieki masakrowano tysiące Żydów.
Oskarżenie również publicznie ogłoszone za fałszywe, całkowicie nie zgodne z prawdą.
Oszczerstwo dotyczące wykorzystywania przez Żydów krwi chrześcijańskich dzieci miało długie życie, od jego zaistnienia w Norwich w Anglii w 1144 r. aż do pogromów, które wybuchły wieki później w Polsce i Rosji.
Mimo tego, że prawie sto lat później "krwawe oskarżenie" oficjalnie uznano za fałszywe kolejne oskarżenie w podobnej sprawie skierowano przeciwko Mendelowi Beilisowi w Kijowie. W procesie znanym jako"proces Beilis'a", który się odbył w 1913 r. przeciwko ludziom żydowskiego pochodzenia, a szczególnie przeciwko ruchowi chasydzkiemu, skierowano fałszywe oskarżenia o mord rytualny sfałszowano, sfabrykowano "dowody", które z czasem były całkowicie obalone nawet przez samych oskarżycieli.
(Ilustracja - Chabad.org, "Proces Beilis'a)