24 Adar

r.
"Krwawe oskarżenie" uznane za fałszywe (1817) W dniu 24 Adar car Rosji Aleksander I ogłosił "krwawe oskarżenie" za fałszywe. Żydzi byli oskarżani o to, że mordowali chrześcijańskie dzieci, aby użyć ich krwi do pieczenia macy na Pesach. To publicznie rozpowszechniane oskarżenie posłużyło pretekstem wielkich okrutnych pogromów na ludności żydowskiej, przez wieki masakrowano tysiące Żydów. Oskarżenie również publicznie ogłoszone za fałszywe, całkowicie nie zgodne z prawdą. Mimo to prawie sto lat później kolejne oficjalnie oskarżenie w podanej sprawie skierowano przeciwko Mendelowi Beilisowi w Kijowie. W procesie znanym jako"proces Beilis'a", który się odbył w 1913 r. przeciwko narodowi żydowskiemu, a szczególnie ruchowi chasydzkiemu, skierowano fałszywe oskarżenia o mord rytualny sfałszowano, sfabrykowano "dowody", które z czasem były cało kwiecie obalone nawet przez samych oskarżycieli.