26 Nissan – jorcajt Joszua

r.
Odejście z tego świata Joszua (Jozuego) (1245 r. p.n.e.). Joszua (1355-1245 p.n.e.), któremu Mojżesz według nakazu Haszem przekazał przywództwo nad ludem Izraela po swojej śmierci ( dnia 5 Adar Mojżesz tuż przed śmiercią przekazał przywództwo Joszua) i który wprowadził Izraelitów do Ziemi Świętej (stało się to dnia 10 Nissan), zmarł dnia 26 Nissan. Zmarł w wieku 110 lat, w 28. roku swojego przywództwa. Został pochowany na terenie własnej posiadłości w Timnat-Serach na górze Efraim.