14 Kislew

r.

Urodziny Reubena (1568 p.n.e.)

Ruben, najstarszy syn Jakowa i Lei, urodził się w Charanie (Mezopotamia) dnia 14 dnia Kislew roku 2193 od stworzenia (1568 p.n.e.). Jako syn pierworodny Jakowa, Reuben był początkowo uprawniony do przywództwa nad Izraelem i do podwójnego udziału w Ziemi Świętej, ale te przywileje zostały mu odebrane (i dane odpowiednio Jehudzie i Jozefowi), ponieważ zgrzeszył, „pogwałciwszy łoże swego ojca ”. Ruben bezskutecznie próbował zapobiec prześladowaniom Jozefa przez jego braci w 2216 r. (1545 p.n.e.), a następnie zganił ich za sprzedanie go w niewolę. W 2238 roku wraz z ojcem, braćmi i ich dziećmi przeniósł się do Egiptu/Micraim, gdzie zmarł w 2318 roku (1443 p.n.e.) w swoje 125 urodziny.