4 Siwan

r.

Dnia 4 Siwan - Mojżesz zapisuje pierwszą część Tory.

Dnia 4 miesiąca Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.) - na dwa dni przed Objawieniem na górze Synaj - Mojżesz spisał pierwsze 68 rozdziałów Tory począwszy od Księgi Rodzaju 1:1 ( "Bereszit bara Elochim et haszamaim we'et ha'arec..." / „Na początku B-g stworzył niebiosa i ziemię... ") do momentu nadania Tory - Smot - Księga Wyjścia, rzd 19 (Szmot 24: 4; Raszi.).