27 Elul

r.
27 Elul rok 3760 p.n.e. Dzień 27 Elul jest trzecim dniem stworzenia, kiedy B-g odsłonił suchy ląd i stworzył roślinność: I rzekł B-g: „Niech woda pod niebem zgromadzi się w jednym miejscu i niech się suchy ukaże suchy ląd”, i stało się tak… I zobaczył B-g, że jest dobrze. I rzekł B-g p: „Niech porośnie ziemia roślinnością, zielem rozsiewającym nasiona, drzewami, które wydają owoce podług rodzajów swoich....”... i widział B-g, że dobrze. Był wieczór i poranek, trzeci dzień." (Biblia, Ks. Rodzajów = Bereszit, 1:9-13)