27 Elul

r.

27 Elul rok 3760 p.n.e.
Dzień 27 Elul jest trzecim dniem stworzenia, kiedy B-g odsłonił suchy ląd i stworzył roślinność:
I rzekł B-g: „Niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce, a niech się ukaże ląd”. I stało się tak. I nazwał B-g ląd ziemią, zbiór wód nazwał morzami. I widział B-g, że jest dobrze. I rzekł B-g: „Niech porośnie ziemia rośliną, zielem rozsiewającym nasiona, drzewami, które wydają owoce podług rodzajów swoich....”... i widział B-g, że jest dobrze. I był wieczór i poranek, trzeci dzień."           (Bereszit/Ks. Rodzaju,1:9-13)