10 Tiszrej – Drugie tablice; Dzień przebaczenia (1313 p.n.e.)

r.
Drugie tablice; Dzień przebaczenia (1313 p.n.e.) W dniu 10 Tiszrei 2449 roku od stworzenia świata, 82 dni po tym, jak Izraelici zdradzili swoje nowo zawarte przymierze z B-giem, czcząc Złotego Cielca i po tym, jak Mojżesz dwukrotnie spędził po 40 dni na górze Synaj, błagając w ich imieniu o przebaczenie, „B-g przywrócił Jego łaskawość wobec ludu Izraela szczerze i całym sercem, mówiąc do Mojżesza: 'Wybaczyłem, jak prosisz' i dał mu Drugie Tablice ”- ustanawiając w ten sposób dzień pokuty, przebaczenia i teszuwy dla wszystkich pokoleń.