24 Tiszrej

r.

Powracający wygnańcy zobowiązują się przestrzegać Tory (335 p.n.e.)
Żydzi, którzy wrócili do Erec Izraela wraz z Ezdraszem i Nehemiaszem, zgromadzili się tego dnia skruszeni, przepraszali za swoje czyny, podpisując dokument, w którym zobowiązali się zaufać B-gu i podążać Jego drogami. Wśród wymienionych przez nich micwot było m.in.powstrzymanie się od zawierania mieszanych związków małżeńskich i robienie zakupów produktów w Szabat (Nehemiasza 9: 1–3; 10: 1–32).