10 Cheszwan – narodziny Gad’a

r.
Gad, syn Jakuba i Zilpy, siódmy z Dwunastu Plemion, urodził się 10 miesiąca Marcheszvan. Dożył 125 lat.  Dwanaście plemion izraelskiego narodu.23 Cheszwan-GadJakub miał dwunastu synów: Reuwen, Simon, Lewi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Aszer, Issachar, Zebulum, Josef, Benjamin. Potomstwo każdego z tych synów stworzyło dwanaście plemion (szewatim) narodu Izraela. Chociaż wszystkie plemiona są częścią jednego narodu, każde plemię (szewet) ma unikalne cechy. I tak, gdy zostali pobłogosławieni przez Jakuba (Ks. Bereszit, 49) i później przez Mojżesza (Ks. Dwarim, 33), każde plemię otrzymało swoje błogosławieństwo, zgodnie z ich indywidualną naturą, cechami oraz celami.  Potomkowie Gada - siódmego syna Jakuba stworzyli plemię wojowników.