13 Cheszwan

r.
Spalenie Talmudu (1553). Działo się to w Wenecji. Z rozkazu papieża Talmud został spalony w dniach 13 i 14 Mar-Cheszwan 1553 (Minchah Belulah, Powtórzonego Prawa 33: 2). Podany powód był taki, że Talmud zawierał heretyckie stwierdzenia dotyczące wiary chrześcijańskiej. W Wenecji znajdowało się wiele słynnych drukarni hebrajskich, w tym Daniel Daniel Bomberg, włoski wydawca nie-żydowskiego pochodzenia, który przygotował i wydał Talmud w latach 1519–1523.