25 Siwan – Dziesięciu Męczenników

r.
Trzech zabitych z „dziesięciu męczenników” (II wiek n.e.) Wśród milionów Żydów okrutnie zabitych przez Rzymian było „Dziesięciu Męczenników” - wszyscy wielcy mędrcy i przywódcy Izraela - upamiętnieni w specjalnej modlitwie odmawianej w Jom Kippur. Trzech z nich - Rabin Szymon ben Gamliel, Rabin Jiszmael ben Elizeusz i Rabin Chanina S'gan Hakohanim - zginęło w dniu 25 miesiąca Siwanie. Dziesięciu męczenników: Dziesięciu Misznaickich Mędrców, którzy zostali zabici przez Rzymian w II wieku n.e. jako pokuta za sprzedaż Józefa. Są to: Rabban Symeon ben Gamaliel II, Rabin Iszmael ben Elizeusz, Rabin Akiba, Rabin Hananiah ben Teradion, Rabin Hutzpit - tłumacz, Rabin Eleazar ben Samua, Rabin Hananiah ben Hakinai, Rabin Jeszuow - skryba, Rabin Juda ben Dama i rabin Juda ben Bava. W Jom Kippur i Tisza B'Av czyta się elegię, która omawia męczeństwo tych wspaniałych ludzi. (w niektórych źródłach wymienia się nazwiska Rabina Hananiaszem - zastępca arcykapłana, Rabina Judy ben Teima, Rabinem Judą-piekarza i Rabina Tarfona).