25 Siwan – Dziesięciu Męczenników

r.

Trzech zabitych z „dziesięciu męczenników” (II wiek n.e.)
Wśród milionów Żydów okrutnie zamordowanych przez Rzymian było „Dziesięciu Męczenników” - wszyscy wielcy mędrcy i przywódcy Izraela. Trzech z nich - Rabin Szymon ben Gamliel, Rabin Jiszmael ben Elizeusz i Rabin Chanina S'gan Hakohanim - zginęło w dniu 25 miesiąca Siwanie.

Dziesięciu męczenników:
Dziesięciu Misznaickich Mędrców, którzy zostali zabici przez Rzymian w II wieku n.e.. Powodem mordu podanym przez Rzymian było "odcierpienie za sprzedaż Jozefa".
Oto imiona Dziesięciu Męczenników: Rabban Symeon ben Gamaliel II, Rabin Iszmael ben Elizeusz, Rabin Akiwa, Rabin Chananiah ben Teradion, Rabin Hucpit - tłumacz, Rabin Eleazar ben Samua, Rabin Hananiah ben Chakinai, Rabin Jeszuow - skryba, Rabin Juda ben Dama i Rabin Juda ben Bawa.
W Jom Kippur i Tisza B'Aw w specjalnej modlitwie odczytywana jest elegia, która omawia męczeństwo tych wspaniałych ludzi. (w niektórych źródłach wymienia się nazwiska Rabina Hananiaszem - zastępca arcykapłana, Rabina Judy ben Teima, Rabinem Judą-piekarza i Rabina Tarfona).