29 Siwan – Szpiedzy

r.
"I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi:„Wyszli sobie mężów, aby wypatrzyli ziemię Kanaan….”. Historia opisana w Parszy Tory "Szlach" zdarzyła się dnia 29 Siwan roku 1312 p.n.e. Mojżesz wysłał 12 szpiegów by zwiedzili Ziemię Świętą. Była to operacja przygotowawcza do wejścia i podbicia ziemi obiecanej za poradą Haszem. (ilustracja: chbad.org)