12 Szwat – początek powstania w Warszawskim Getto.

r.

Początek powstania w Getcie Warszawskim (1943)
18 stycznia 1943 roku = 12 Szwat 5703 roku Niemcy rozpoczęli drugą deportację Żydów z Warszawskiego Getta. Akcja ta wywołała wybuch zbrojnego oporu. Deportacja została zatrzymana; Niemcy planowali wówczas deportację 8000 osób, zdołali deportować 5000. Na skutek zbrojnego powstania faszyści zatrzymali deportację, by wznowić trzy miesiące później, wtedy to na dobre wybuchło powstanie w Warszawskim Getto.