10 Szewat – jorcajt Rebbecin Riwka

r.

Dzień 10 miesiąca Szewat jest dniem jorcajt ( rocznica odejścia z tego świata) Rebbecin Riwka (1914).
Rebbecin Riwka Schneerson urodziła się w miasteczku Lubawicz w 1833 roku; jej dziadkiem ze strony matki był Rabin DowBer, Drugi Rebbe Chabad Lubawicz. W 1849 roku poślubiła swojego pierwszego kuzyna, Rabina Szmuela, który później został Czwartym Lubawiczer Rebbe. Przez wiele lat Rebbecin Riwka, która przeżyła męża o 33 lata, była cenioną matriarchinią Chabad Lubawicz; chasydzi przychodzili do jej domu, aby słuchać jej opowiadań z wczesnych lat życia Lubawiczer Rebbe. Jej opowieści stanowią źródło wielu historii zapisanych przez jej wnuka Rabina Jozefa Icchaka - szóstego Lubawiczer Rebbe z rozmów ze babcią, listów i wspomnień. Jej imieniem nazwana sieć szkół dla dziewcząt "Beth Rivkah", założona przez Rabina Josefa Icchaka w latach 40. XX stulecia.
(Na zdjęciu: Dziewczynki szkoły "Beth Rivkah" podczas obchodów 100 lat od daty śmierci swojej patronki Rebbecin Riwki Schneerson.)