18 Elul – dzień urodzin Alter Rebbe

r.
18 Elul - dzień urodzin Pierwszego Rebbe Chabad Lubawicz (1745) Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745–1812), założyciel gałęzi chasydyzmu „Chabad”, urodził się 18 Elul roku 5505 od stworzenia świata, w dniu 47-ch urodzin swojego „duchowego dziadka”, Rabina Israela Baal'a Szem Tow'a - Rabin Schneur Zalman był uczniem ucznia i następcy Baal'a Szema Tow'a, Rabina Dowbera Mezeritcha.