24 Elul

r.

Przygotowania do rozpoczęcia budowy Drugiej Świątyni (353 p.n.e.)
Zainspirowany proroctwem Aggeusza, które padło dnia 1 Elul, Zerubawel, syn Szelaliela, władca Judy, i Jozue, syn Jehozadaka, najwyższego kapłana, rozpoczęli przygotowania do budowy Drugiej Świątyni (Ks. Aggeusza 1:15). Rzeczywiste prace budowlane rozpoczęły się dokładnie trzy miesiące później, dnia 24 miesiąca Kislew.

❗️Przed zniszczeniem Pierwszej Świątyni Jeremiasz przepowiedział słynną przepowiednię (Jeremiasz 29:10): „Tak bowiem powiedział B-g: Gdyż po siedemdziesięciu latach Babilonu będę o was pamiętać i spełnię moje dobre słowo wobec was aby przywrócić cię do tego miejsca.”
I rzeczywiście tak się stało. Nieco ponad pięćdziesiąt lat po zniszczeniu Pierwszej Świątyni Babilończycy, którzy zniszczyli Pierwszą Świątynię, zostali pokonani przez wschodzące imperium perskie. Król perski Cyrus Wielki wkrótce upoważnił Żydów do odbudowy Świątyni, jednak budowa została wstrzymana z powodu ingerencji Samarytan. W 353 roku p.n.e., dokładnie siedemdziesiąt lat po zniszczeniu Pierwszej Świątyni, Żydzi ponownie rozpoczęli budowę – początkowo samodzielnie, ale Król Dariusz wkrótce zatwierdził ich wysiłki. Druga Świątynia została ukończona w 349 roku p.n.e. Pod przewodnictwem Ezdrasza i Nehemiasza społeczność w Judei stała się tętniąca życiem i bezpieczna.
Era Drugiej Świątyni trwała 420 lat i zakończyła się zniszczeniem Świątyni przez Rzymian w 70 roku n.e.* Przez większą część tego okresu Judea znajdowała się pod obcym panowaniem. Najpierw Żydami rządzili Persowie, a następnie, po podbojach Aleksandra Wielkiego, rządzili nimi Grecy. Bunt Hasmoneusza w 140 roku p.n.e. przyniósł okres monarchii żydowskiej. Ale Hasmoneusze nie rządzili długo.
 
* Istnieją pewne rozbieżności co do dokładnego roku, w którym zniszczono Drugą Świętą Świątynię. Według Rasziego miało to miejsce w roku 68 n.e., natomiast według Tosafot był to rok 69 n.e. Józef Flawiusz, ówczesny historyk, podaje rok 70 n.e. Część tej pozornej rozbieżności można przypisać różnym sposobom liczenia roku żydowskiego: czy pięć dni przed stworzeniem Adama stanowi rok 1, czy rok 0.