24 Elul

r.

Przygotowania do rozpoczęcia budowy Drugiej Świątyni (353 p.n.e.)
Zainspirowany proroctwem Aggeusza, które padło dnia 1 Elul, Zerubawel, syn Szelaliela, władca Judy, i Jozue, syn Jehozadaka, najwyższego kapłana, rozpoczęli przygotowania do budowy Drugiej Świątyni (Ks. Aggeusza 1:15). Rzeczywiste prace budowlane rozpoczęły się dokładnie trzy miesiące później, dnia 24 miesiąca Kislew.